PRIVACYVERKLARING
PRIVACYVERKLARING
PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een wettelijke verplichting. Ik wil benadrukken dat de gegevens die je eventueel met mij deelt in alle zorgvuldigheid behandeld zullen worden.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is Ida Pankras. Ik beheer mijn bedrijf Ida Pankras Praktijk voor Bewustwording, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 64627764

Gegevens bewaren

Jouw contactgegevens (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer) gebruik ik om contact met jou te onderhouden over het hulpverleningstraject of de workshops die je bij mij volgt. Ik als behandelaar of trainer en jij als cliënt, cursist, opdrachtgever of klant.

Nadat je akkoord gaat met samenwerking vraag ik om jouw contactgegevens. Dit is in de vorm van een intakeformulier. Deze wordt opgeslagen in mijn computer. Als bij oriëntatie blijkt dat je geen verdere voortzetting van samenwerking wilt, kunnen desgewenst jouw gegevens uit mijn systeem verwijderd worden.

Verwerken persoonsgegevens

Als je akkoord gaat met onze samenwerking (betreffende coaching, workshops, trainingen, of welke dienst dan ook van Ida Pankras, Praktijk voor Bewustwording), vraag ik jou om uitgebreidere gegevens. Bijvoorbeeld via het intakeformulier voordat de eerste sessie plaatsvindt of tijdens een gesprek.

Indien de betaling verloopt via jouw werkgever zal ik ook deze gegevens noteren. Wat wij tijdens sessies bespreken zal tussen ons blijven. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Derden met wie gegevens gedeeld worden

Behalve ik heeft alleen mijn boekhouder/belastingadviseur toegang, maar dan alleen tot jouw persoonlijke gegevens betreffende de betaling van mijn afgenomen aanbod.

Ik verstrek je persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte hulpverlening, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van jouw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Ida Pankras Praktijk voor Bewustwording onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings-)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Mogelijk ontvang ik jouw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d. Ik ga ervan uit dat je hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven hebt. Ik registreer deze persoonsgegevens, en dan nodig ik je uit voor een afspraak. Mocht in contact blijken dat je geen toestemming hebt gegeven voor overdracht van jouw persoonsgegevens en je geen zorg of diensten van Ida Pankras, Praktijk voor Bewustwording afneemt, zal ik de registratie van je persoonsgegevens ongedaan maken.

Je gegevens worden niet doorverkocht of met derden gedeeld. Met wie deel ik wel onder voorwaarden van toestemming en overeenkomst van verwerken:

  • Met mijn boekhouder/belastingadviseur deel ik gegevens voor mijn financiële administratie en mijn jaarrekening. Ik deel facturen, betalingsoverzichten en bankgegevens met hen. Dit betreft je naam, je bankrekeningnummer en mogelijk de adresgegevens zoals vermeld op de facturen.
  • Mijn host voor mail en mijn website is Budgetwebhosting. Ik deel je gegevens niet actief met hen maar ze hebben in principe toegang tot mijn mail en mijn websites.
  • Mijn websiteontwerper Tamara Patrick heeft toegang tot mijn website. Daar bewaar ik geen persoonsgegevens met uitzondering van de gegevens die je zelf invult wanneer je op een van mijn blogartikelen reageert of je inschrijft voor mijn nieuwsbrief.
  • Voor workshops en trainingen die ik met iemand anders geef, deel ik je (inschrijf)gegevens met die betreffende persoon.
  • Voor alle samenwerkingen met hulpverleners (therapeuten, artsen en specialisten) geldt dat we volgens onze beroepscode alleen informatie uitwisselen met toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Alles wat via e-mail of op telefonische wijze wordt besproken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar we mee akkoord zijn gegaan als gebruikers van die diensten. E-mail en sms zit in mijn apparaten. Ik ben de enige die toegang heeft tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Facturen worden vanuit het boekhoudprogramma E-boekhouden per email verzonden. Mijn website www.idapankras.nl is niet bedoeld voor rechtstreekse interactie. Ik sla daar geen gegevens op van jou op. Je kunt je via mijn website wel inschrijven voor mijn nieuwsbrief en het contactformulier invullen om een vraag te stellen, een afspraak te maken of iets anders met mij te delen. Ik ben bij een betrouwbare server en vertrouw op de bescherming van de verbindingen via Budgetwebhosting. Mijn website is goed beveiligd via het SSL-certificaat. De contactgegevens voor mijn nieuwsbrief worden beveiligd bewaard via MailChimp.

Datalek

Mocht er een datalek plaatsvinden door zogenoemde hacking, apparaat verlies of een ander dan ik zelf, onbedoeld toegang tot de bestanden met persoonsgegevens heeft gehad, dan zal ik dit zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 72 uur, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen zal ik hier niet toe besluiten. Ik zal het datalek dan echter wel intern vastleggen en documenteren waarbij ik het datalek, de gevolgen en de genomen maatregelen beschrijf.

Niet digitale gegevens

Over het algemeen noteer ik niets over sessies of wat wij besproken hebben. Je mag er gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen

Ik houd mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het zeven jaar bewaren van facturen. En de bewaartermijn voor dossiers, in dit geval alleen het intakeformulier, vijftien jaar. Deze is opgeslagen in mijn computer. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn beroepsethiek. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt mij hier altijd naar vragen. Ik heb het vertrouwen dat we er samen in goed overleg uit kunnen komen mocht er iets zijn wat je wilt delen.

Deze privacyverklaring is opgesteld in februari 2020.

Ida Pankras, Praktijk voor Bewustwording

Praktijkadres: L.C. van der Vlugtstraat 7, 3822 WL Amersfoort.

ida@idapankras.nl
06 – 29 21 35 87
www.idapankras.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een wettelijke verplichting. Ik wil benadrukken dat de gegevens die je eventueel met mij deelt in alle zorgvuldigheid behandeld zullen worden.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is Ida Pankras. Ik beheer mijn bedrijf Ida Pankras Praktijk voor Bewustwording, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 64627764

Gegevens bewaren

Jouw contactgegevens (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer) gebruik ik om contact met jou te onderhouden over het hulpverleningstraject of de workshops die je bij mij volgt. Ik als behandelaar of trainer en jij als cliënt, cursist, opdrachtgever of klant.

Nadat je akkoord gaat met samenwerking vraag ik om jouw contactgegevens. Dit is in de vorm van een intakeformulier. Deze wordt opgeslagen in mijn computer. Als bij oriëntatie blijkt dat je geen verdere voortzetting van samenwerking wilt, kunnen desgewenst jouw gegevens uit mijn systeem verwijderd worden.

Verwerken persoonsgegevens

Als je akkoord gaat met onze samenwerking (betreffende coaching, workshops, trainingen, of welke dienst dan ook van Ida Pankras, Praktijk voor Bewustwording), vraag ik jou om uitgebreidere gegevens. Bijvoorbeeld via het intakeformulier voordat de eerste sessie plaatsvindt of tijdens een gesprek.

Indien de betaling verloopt via jouw werkgever zal ik ook deze gegevens noteren. Wat wij tijdens sessies bespreken zal tussen ons blijven. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Derden met wie gegevens gedeeld worden

Behalve ik heeft alleen mijn boekhouder/belastingadviseur toegang, maar dan alleen tot jouw persoonlijke gegevens betreffende de betaling van mijn afgenomen aanbod.

Ik verstrek je persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte hulpverlening, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van jouw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Ida Pankras Praktijk voor Bewustwording onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings-)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Mogelijk ontvang ik jouw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d. Ik ga ervan uit dat je hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven hebt. Ik registreer deze persoonsgegevens, en dan nodig ik je uit voor een afspraak. Mocht in contact blijken dat je geen toestemming hebt gegeven voor overdracht van jouw persoonsgegevens en je geen zorg of diensten van Ida Pankras, Praktijk voor Bewustwording afneemt, zal ik de registratie van je persoonsgegevens ongedaan maken.

Je gegevens worden niet doorverkocht of met derden gedeeld. Met wie deel ik wel onder voorwaarden van toestemming en overeenkomst van verwerken:

  • Met mijn boekhouder/belastingadviseur deel ik gegevens voor mijn financiële administratie en mijn jaarrekening. Ik deel facturen, betalingsoverzichten en bankgegevens met hen. Dit betreft je naam, je bankrekeningnummer en mogelijk de adresgegevens zoals vermeld op de facturen.
  • Mijn host voor mail en mijn website is Budgetwebhosting. Ik deel je gegevens niet actief met hen maar ze hebben in principe toegang tot mijn mail en mijn websites.
  • Mijn websiteontwerper Tamara Patrick heeft toegang tot mijn website. Daar bewaar ik geen persoonsgegevens met uitzondering van de gegevens die je zelf invult wanneer je op een van mijn blogartikelen reageert of je inschrijft voor mijn nieuwsbrief.
  • Voor workshops en trainingen die ik met iemand anders geef, deel ik je (inschrijf)gegevens met die betreffende persoon.
  • Voor alle samenwerkingen met hulpverleners (therapeuten, artsen en specialisten) geldt dat we volgens onze beroepscode alleen informatie uitwisselen met toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Alles wat via e-mail of op telefonische wijze wordt besproken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar we mee akkoord zijn gegaan als gebruikers van die diensten. E-mail en sms zit in mijn apparaten. Ik ben de enige die toegang heeft tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Facturen worden vanuit het boekhoudprogramma E-boekhouden per email verzonden. Mijn website www.idapankras.nl is niet bedoeld voor rechtstreekse interactie. Ik sla daar geen gegevens op van jou op. Je kunt je via mijn website wel inschrijven voor mijn nieuwsbrief en het contactformulier invullen om een vraag te stellen, een afspraak te maken of iets anders met mij te delen. Ik ben bij een betrouwbare server en vertrouw op de bescherming van de verbindingen via Budgetwebhosting. Mijn website is goed beveiligd via het SSL-certificaat. De contactgegevens voor mijn nieuwsbrief worden beveiligd bewaard via MailChimp.

Datalek

Mocht er een datalek plaatsvinden door zogenoemde hacking, apparaat verlies of een ander dan ik zelf, onbedoeld toegang tot de bestanden met persoonsgegevens heeft gehad, dan zal ik dit zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 72 uur, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen zal ik hier niet toe besluiten. Ik zal het datalek dan echter wel intern vastleggen en documenteren waarbij ik het datalek, de gevolgen en de genomen maatregelen beschrijf.

Niet digitale gegevens

Over het algemeen noteer ik niets over sessies of wat wij besproken hebben. Je mag er gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen

Ik houd mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het zeven jaar bewaren van facturen. En de bewaartermijn voor dossiers, in dit geval alleen het intakeformulier, vijftien jaar. Deze is opgeslagen in mijn computer. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn beroepsethiek. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt mij hier altijd naar vragen.  Ik heb het vertrouwen dat we er samen in goed overleg uit kunnen komen als je iets wilt delen over mijn werkwijze.

Deze privacyverklaring is opgesteld in februari 2020.

Ida Pankras, Praktijk voor Bewustwording

Praktijkadres: L.C. van der Vlugtstraat 7, 3822 WL Amersfoort.

ida@idapankras.nl
06 – 29 21 35 87
www.idapankras.nl